2005

Konservaattorin kuulumiset Loimaiden valokuvia -hankkeen tiimoilta

6.4.2005

 

Loimaalla 3.1.2005 käynnistynyt ”Loimaiden valokuvia” -esiselvityshanke alkaa olla valmis. Hankkeen aikana on kartoitettu Loimaiden alueella olevat julkiset ja yksityiset valokuvakokoelmat. Tavoitteena on ollut saada mahdollisimman suuri osa valokuvista talteen jälkipolvia varten sekä tutkimuskäyttöön. Hankkeen hallinnoijana on Loimaa-Seura ry. ja mukana ovat myös Mansoft tietotekniikka Oy, Loimaan kaupunki, Suomen maatalousmuseo Sarka sekä Loimaan kamerat ry. Hankkeeseen on saatu rahoitus Varsinais-Suomen Jokivarsikumppanit ry:n puoltamalla Leader+ -rahoituksella. Kokoelmat löytyivät Loimaan Lehdessä julkaistun jutun ja lehti-ilmoituksen perusteella. Lisäksi järjestettiin paikallisessa valokuvausliikkeessä Kuva-Paavossa valokuvien arviointitilaisuus. Yhteydenottoja tuli yhteensä kolmisenkymmentä.

 

Kuva-arkistoon luovutettavissa kokoelmissa on yhteensä noin 1 000 lasinegatiivia, satoja diakuvia, satoja värillisiä paperikuvia ja satoja mustavalkoisia paperikuvia. Vain digitoitavaksi tarjottava aineisto sisältää lähes 10 000 valokuvaa, kymmeniä tuhansia negatiiveja, noin 50 videota (VHS ja Beta) ja muutamia kaitafilmejä. Myös ääninauhoja on kymmeniä.

 

Kokoelmien kartoitusvaiheessa on tullut vastaan todella hyviä ja harvinaisia kuvia koskien Loimaata. Kuvat ajoittuvat 1800-luvun lopusta tähän päivään. Kuva-aiheet ovat hyvin vaihtelevia. Kuvia on mm. henkilöistä, rakennuksista, maisemista, Loimaan katukuvasta, erilaisista tapahtumista, työnteosta ja maataloudesta.

 

Valokuvien tuleva säilytyspaikka on kotiseutuarkisto. Hankkeen aikana on etsitty sopiva tila lahjoitetulle aineistolle, jotka täyttävät arkistointiin liittyvät kriteerit. Yhteiseen arkistoon luovutetuista kuvista ja muusta materiaalista tallennetaan luovuttajan tiedot, joten tieto kuvien alkuperästä säilyy tuleville polville.

 

Lahjoitetulle aineistolle tehdään konservointitoimenpiteitä. Konservointi sisältää mm. pintapuhdistuksen, mahdollisen kemiallisen käsittelyn sekä repeämien paikkauksen. Aineisto digitoidaan määrätyillä asetuksilla (Valokuvataiteen museon digimentti, valokuvien arvoluokitus). Digitoitu aineisto liitetään aineistotietokantaan. Mansoft tietotekniikka Oy vastaa luettelointisovelluksen teknisestä toteutuksesta. Tietokantaan kirjataan kaikki aineistosta olemassa oleva tieto ja aineisto luokitellaan asiasanojen avulla, joita voivat olla mm. kuvanumero, aika, paikka, kuvaaja, henkilöiden nimet, kuvan aihe, kuvauksen kohde ja kuvan tapahtuma. Näiden tietojen lisäksi merkitään kuvan lahjoittajan, tietojen antajan nimi ja osoite.

 

Aineiston konservoinnin, digitoinnin ja luetteloinnin jälkeen materiaali pakataan asianmukaisesti ja sijoitetaan kotiseutuarkiston tiloihin. Digitointia varten lainaksi tullut materiaali palautetaan takaisin kokoelman omistajalle.

 

Kevätterveisin Maria Heikkilä (02) 7636 4616

Copyright Loimaa-Seura r.y.  -  Tietosuojaseloste  -  Palvelun toteutus: JPmedia

Evästeet